tisdag 6 april 2010

Ännu ett landsting agerar...

I Västernorrland ska de 600 personer som blev skuldsatta av landstinget som barn nu få sina skulder avskrivna. Det betyder att Västernorrland följer exemplet från Uppsala läns landsting och gör något åt situationen för de barn som skuldsatts på grund av att vårdnadshavare missat vård- eller tandläkarbesök. Det är förstås mycket glädjande. Nu väntar vi bara på samma positiva besked från de fyra landsting som fortfarande håller fast vid sina fordringar.