fredag 3 april 2009

"Institutionsvården har inte förändrats nämnvärt på 100 år"


Idag fick vi besök av Carolina Överlien som berättade om sin avhandling från 2004. Den handlar bland annat om hur personalen talar om sexuella övergrepp med tonårsflickor på särskilda ungdomshem.

Carolina är Fil.Dr. och forskar sedan ett par år i Norge på Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress. Hon sitter även med som expert i Utredningen om vanvård i den sociala barnavården. Utredningen tillsattes efter att TV-dokumentären Stulen Barndom (2005) visade att det hade förekommit våld och övergrepp på svenska institutioner för barn och ungdomar under årtionden. Utredarna började granska preskriberade fall där personer i vuxen ålder fick berätta om kränkningar och övergrepp som skett i barndomen, från femtiotalet och fram till 1983.

— Institutionsvården har inte förändrats nämnvärt på hundra år, säger Carolina.

Vi förvånas och upprörs över att vissa arbetsmetoder som används på svenska institutioner inte förekommer alls i andra länder. Institutionerna är slutna system med bristande insyn där tonåringarnas möjligheter att komma till tals är mycket små.

Ladda ner delrapporten
Avhandlingen från 2004

torsdag 2 april 2009

Kväll med P4 Junior

Efter att ha ägnat hela dagen åt anställningsintervjuer var det riktigt kul att som omväxling få ägna kvällen åt inspelning av P4 Junior. Frida och Nassim är otroligt bra och det är alltid mycket skratt i studion när programmet spelas in. Jag var inbjuden för att diskutera Barnombudsmannens årsrapport. Programmet sänds som alltid på lördag morgon kl 07.45 i P4. Lyssna då! P4 Juniors hemsida

onsdag 1 april 2009

Resultat för Maria

I dag firar vi en viktig framgång, inte för oss själva, men för Maria och andra barn som vistas eller har vistats i samhällets vård. Någon vecka efter att jag började som barnombudsman i november 2008 träffade jag Maria som berättade om hur hon som 13-åring togs in på institution.

Maria har många kloka tankar om hur institutionsvården av barn och unga kan bli bättre. Mycket av det hon och andra barn har berättat för oss har legat till grund för Barnombudsmannens arbete för att stärka barns rättsäkerhet inom institutionsvården.
Läs vad Barnombudsmannen har sagt

För någon vecka sedan träffade vi företrädare för Statens Institutionsstyrelse (SIS)och hade bra diskussioner om bl a reglerna kring när och hur barn avskiljs (isoleras) i särskilda rum. I går berättade SIS på sin hemsida att man nu tänker intensifiera sitt arbete för att säkerställa att all personal har kunskap om hur avskiljning ska användas och dokumenterar det som händer.
Läs mer om vad SIS vill göra

Detta är förstås väldigt bra! Och det var extra roligt att i går kunna berätta för Maria om detta. Det är ju tack vare henne frågan har blivit aktuell.

tisdag 31 mars 2009

Lunchsnack om årsrapporten

Tar mig snabbt tillbaka till kansliet. Där väntar några ungdomar från olika organisationer som vi bjudit in för att diskutera årsrapporten över en lunch. Det blir ett spännande samtal och flera av de resultat som vi visar i undersökningen bekräftas i diskussionen. Temat för årsrapporten är att vi vill att vuxna ska våga komma närmare unga - att vi som är vuxna på allvar måste intressera oss för hur barn tycker att de blir bemötta.

Svenska Dagbladet ringer och frågar vad barn och unga som blir dåligt bemötta kan göra. Jag svarar att det förstås beror på situationen. Om den vuxna är hotfull kanske det trots allt är bäst att be någon annan vuxen i närheten om hjälp. Handlar det om dåligt bemötande eller nonchalans kan det ibland hjälpa om man frågar igen och tittar personen i ögonen - ursäkta, men vad är det du säger? Eller: jag tycker att det är tråkigt att du blir så arg, jag vill bara...

Funkar inte det kan man alltid vända sig i efterhand till någon annan vuxen som bestämmer - bibliotekschefen, kundtjänst i lokaltrafiken osv och berätta vad man har upplevt. Det hjälper kanske inte just dig, men det kan hindra att andra barn behandlas dåligt. Naturligtvis kan man också alltid skriva eller ringa till oss på Barnombudsmannen förstås! Vi kan ge dig tips. Men din information är också viktig för oss. För att kunna påverka de som bestämmer behöver vi veta hur du och andra barn upplever er situation.

Möte på slottet

Direkt efter pressträffen åker jag till Slottet för att delta på ett möte som Drottningen inbjudit till. Hon har samlat alla barnrättsorganisationer i Sverige - Bris, Rädda Barnen, Ecpat, Plan mfl - och Barnombudsmannen som enda myndighet för att diskutera vad vi kan göra tillsammans för att uppmärksamma att barnkonventionen fyller 20 i år.

Vi är alla överens om att det inte är okej att bara var femte barn i Sverige känner till barnkonventionen. Barn behöver känna till sina rättigheter av flera skäl. Ett är att barn som vet om sina rättigheter snabbare slår larm och ber om hjälp när och om vuxna i barnets närhet behandlar barnet illa. Det finns med andra ord en viktig skyddsaspekt i detta.

Nu måste jag jaga vidare till lunchen med ungdomsorganisationer...

Fredrik

Pressträff på kansliet


Fredrik småspringer tillbaka till kontoret för att leda pressträffen 09.30 på kontoret, där ett tjugotal journalister väntar.

Tove Strömberg från Revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers är inbjuden för att berätta om ett upprag som de utfört åt Barnombudsmannen i ett antal kommuner.

Beställ och ladda ner årsrapporten "Kom närmare"

Överlämnar årsrapport till Göran Hägglund

Klockan 09.00 är det dags för mötet med socialminister Göran Hägglund på Fredsgatan för att officiellt överlämna årets rapport till regeringen. Fredrik Malmberg gör en snabb presentation av innehållet i rapporten.

Tidig morgon på kansliet

Fredrik blir mött tidigt på morgonen av DN-journalisten Marina Nilsson hemma vid bostaden i Täby. Marina ska följa barnombudsmannen under en dag på jobbet.

Vid åttatiden lägger Fredrik och pressansvarig Ulla Tillgren sista handen vid dagens pressmeddelande samtidigt som DN:s fotograf Elis Hoffamn tar några bilder.

måndag 30 mars 2009

Välkomna till Barnombudsmannens blogg!

Från och med idag ska vi berätta för dig och alla andra vad vi gör på dagarna. Och inte bara Fredrik Malmberg bloggar, även andra medarbetare berättar om sina uppdrag och tankar kring barns rättigheter och arbetet med barnkonventionen i Sverige.

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i barnkonventionen. Myndigheten ska utbilda och informera om barnkonventionen, men också bevaka hur konventionen efterlevs i samhället. Genom den här bloggen hoppas vi att vi ska få snabb kontakt med er i olika frågor. Vi hoppas också att kunna förmedla en ny bild av hur mycket arbete som görs kring barnens rättigheter i Sverige.

Vi ser fram emot era kommentarer!
Mycket nöje!