tisdag 31 mars 2009

Lunchsnack om årsrapporten

Tar mig snabbt tillbaka till kansliet. Där väntar några ungdomar från olika organisationer som vi bjudit in för att diskutera årsrapporten över en lunch. Det blir ett spännande samtal och flera av de resultat som vi visar i undersökningen bekräftas i diskussionen. Temat för årsrapporten är att vi vill att vuxna ska våga komma närmare unga - att vi som är vuxna på allvar måste intressera oss för hur barn tycker att de blir bemötta.

Svenska Dagbladet ringer och frågar vad barn och unga som blir dåligt bemötta kan göra. Jag svarar att det förstås beror på situationen. Om den vuxna är hotfull kanske det trots allt är bäst att be någon annan vuxen i närheten om hjälp. Handlar det om dåligt bemötande eller nonchalans kan det ibland hjälpa om man frågar igen och tittar personen i ögonen - ursäkta, men vad är det du säger? Eller: jag tycker att det är tråkigt att du blir så arg, jag vill bara...

Funkar inte det kan man alltid vända sig i efterhand till någon annan vuxen som bestämmer - bibliotekschefen, kundtjänst i lokaltrafiken osv och berätta vad man har upplevt. Det hjälper kanske inte just dig, men det kan hindra att andra barn behandlas dåligt. Naturligtvis kan man också alltid skriva eller ringa till oss på Barnombudsmannen förstås! Vi kan ge dig tips. Men din information är också viktig för oss. För att kunna påverka de som bestämmer behöver vi veta hur du och andra barn upplever er situation.