torsdag 6 februari 2014

Så ska Rebeckas råd bli verklighet!

I måndags lämnade Barnombudsmannen och Socialstyrelsen över en förstudie till Socialdepartementet med förslag på hur socialtjänsten kan bli mer känd och tillgänglig för barn och unga. Till stor del är det vi nu föreslår Rebeckas och andra barn och ungdomars förtjänst.

Rebecka gav råd till Barnombudsmannen och barnminister Maria Larsson. Hennes barndom går inte i repris. För henne kan inte sociala myndigheter längre göra någon skillnad. Men hon ville träffa oss för att berätta. Hennes önskan var att myndigheterna skulle lära av hennes erfarenheter och bli bättre på att se och hjälpa de barn som just nu växer upp med våld och övergrepp i nära relationer.

Rebecka och andra barn och ungdomar som vi träffade när vi arbetade med rapporten
Signaler hade många viktiga råd att ge. Råden handlade om skolpersonal och vårdpersonal som måste få utbildning för att kunna se och agera när de möter våldsutsatta barn. Det handlade om ett rättsväsende som måste agera snabbare när barn är brottsoffer. Och det handlade om en socialtjänst som barnen upplevde var osynlig, okänd och inte tillgänglig för barn.

Barn och unga som mötte barnminister Maria Larsson hade berättat om hur barn i skolan får information av brandkåren om vad man ska göra när det brinner hemma. Men ingen hade som barn fått information om att man har rätt till hjälp som barn när man far illa på grund av våld, övergrepp eller missbruk i hemmet.

Regeringen lyssnade. Ifjol tog regeringen ett viktigt beslut för att göra socialtjänsten mer känd och tillgänglig för barn. Barnombudsmannen och Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag. Även om Barnombudsmannen gärna hade sett en större reformering av socialtjänsten till en barntjänst så är detta ett viktigt steg i rätt riktning. Det är en insikt om att skyddet av barn kräver att vi också ger barn information och verktyg till förändring.

Under hösten har Barnombudsmannen arbetat hårt med att ta fram förslag. Vi har träffat barn och unga för att ta reda på vilken information de behöver kring stöd och skydd som socialtjänsten erbjuder och på vilket sätt socialtjänsten kan bli mer öppen och tillgänglig för barn och unga.

Barnombudsmannens samtal med barn och unga visar att det finns olika behov och önskemål om hur barn vill ha kontakt med socialtjänsten. Dessa behov presenteras i sammanställningen ”Barnens röster om hur socialtjänsten kan bli synlig och tillgänglig för barn och unga”.

Där framgår bland annat att barn och unga ser nätet som ett möjligt första steg till kontakt med socialtjänsten och en plats där man kan få mer kunskap om vad socialtjänsten kan hjälpa till med i till exempel en familjesituation och att det är viktigt att få vara anonym och att kunna ”provprata” med någon om sin situation.

Informationen bör enligt barn och unga presenteras på ett barnanpassat sätt som är lätt att förstå. Inte bara i text utan även i bild, ljud och filmat material. Utöver information på nätet menar de barn och unga som Barnombudsmannen har lyssnat till att skolan har en viktig roll att förmedla information om socialtjänstens roll och vilken hjälp de erbjuder.

Som barnombudsman hoppas jag att förstudiens förslag snart ska få omsättas i handling. Vi är startklara!

 

måndag 3 februari 2014

Stopp för isolering av barn i arrest och häkte?

I dag har Åklagarmyndigheten presenterat en rapport med förslag som bland annat rör häktning och restriktioner avseende barn och ungdomar under 18 år. I rapporten som beställdes av riksåklagare Anders Perklev föreslås en rad förändringar. Som barnombudsman är jag mest glad över att rapporten instämmer i Barnombudsmannens krav att isolering av barn och unga inte ska tillåtas i arrest och häkte.

Åklagarmyndighetens arbetsgrupp tillsattes i juni 2013 och har bland annat mött Barnombudsmannen. Uppdraget motiveras inte minst med den kritik Sverige genom åren har fått av internationella granskningsorgan som Europarådets och FN:s tortyrkommittéer.  

Av den internationella utblicken i rapporten framgår också tydligt att Sverige avviker från jämförbara länder genom det sätt som barn under 18 år systematiskt isoleras i arrest och häkte. Isolering definieras i rapporten som att vara avskuren från personliga kontakter med andra människor under 22 timmar per dygn eller mer.

I den rapport Åklagarmyndigheten presenterade i dag läggs en rad angelägna förslag som rör barn och unga:
  • Frihetsberövade ungdomar bör aldrig tillåtas vara isolerade.
  • En ung person som häktas ska få tydlig information.
  • Restriktioner ska motiveras var för sig och särskild uppmärksamhet ska ges till möjligheten för den unge att ha kontakt med sina föräldrar.
  • Ungdomar bör inte förvaras inlåsta i arrestlokaler utan istället som huvudregel vara på ett häkte även under anhållningstiden.
  • Alternativ till häktning bör undersökas, exempelvis placering på särskilt ungdomshem.

Samtliga dessa förslag ligger väl i linje med vad Barnombudsmannen föreslog regeringen i vår årsrapport som överlämnades mars 2013. Läs mer om vår rapport Från insidan här.