måndag 3 februari 2014

Stopp för isolering av barn i arrest och häkte?

I dag har Åklagarmyndigheten presenterat en rapport med förslag som bland annat rör häktning och restriktioner avseende barn och ungdomar under 18 år. I rapporten som beställdes av riksåklagare Anders Perklev föreslås en rad förändringar. Som barnombudsman är jag mest glad över att rapporten instämmer i Barnombudsmannens krav att isolering av barn och unga inte ska tillåtas i arrest och häkte.

Åklagarmyndighetens arbetsgrupp tillsattes i juni 2013 och har bland annat mött Barnombudsmannen. Uppdraget motiveras inte minst med den kritik Sverige genom åren har fått av internationella granskningsorgan som Europarådets och FN:s tortyrkommittéer.  

Av den internationella utblicken i rapporten framgår också tydligt att Sverige avviker från jämförbara länder genom det sätt som barn under 18 år systematiskt isoleras i arrest och häkte. Isolering definieras i rapporten som att vara avskuren från personliga kontakter med andra människor under 22 timmar per dygn eller mer.

I den rapport Åklagarmyndigheten presenterade i dag läggs en rad angelägna förslag som rör barn och unga:
  • Frihetsberövade ungdomar bör aldrig tillåtas vara isolerade.
  • En ung person som häktas ska få tydlig information.
  • Restriktioner ska motiveras var för sig och särskild uppmärksamhet ska ges till möjligheten för den unge att ha kontakt med sina föräldrar.
  • Ungdomar bör inte förvaras inlåsta i arrestlokaler utan istället som huvudregel vara på ett häkte även under anhållningstiden.
  • Alternativ till häktning bör undersökas, exempelvis placering på särskilt ungdomshem.

Samtliga dessa förslag ligger väl i linje med vad Barnombudsmannen föreslog regeringen i vår årsrapport som överlämnades mars 2013. Läs mer om vår rapport Från insidan här.