onsdag 21 april 2010

Fler barn skuldfria...

Diskussionen med landstingen om de barn som blivit skuldsatta på grund av att deras föräldrar missat vårdbesök fortsätter. För några veckor sedan skickade Barnombudsmannen, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket brev till de sex landsting som fortsätter att skicka inkassobrev till de som fått skulder som barn. Vårt brev har gett resultat. Landstingen i Västernorrland och Uppland har fattat beslut om att avskriva barnens skulder. Och nu i veckan fattade Blekinge landsting samma beslut.

I går hade jag en diskussion med landstingsråden i Gävleborg om de ca 1400 barn och unga som har fått skulder i deras län. Bara i år har inkassobolaget skrivit upp dessa barns skulder med 8 procent. Lyssna gärna på diskussionen här!

Mot slutet av samtalet gavs något som kanske kan tolkas som ett löfte om att landstinget i Gävleborg ska följa de andra landstingens exempel och avskriva barnens skulder. Jag hoppas att så sker. Det är ohållbart att landstinget fortsätter att jaga unga människor med inkassobolag för skulder de rimligen aldrig borde ha fått. Det strider också mot lagstiftarens intentioner och med den nya lagstiftning som träder i kraft 1 juni blir det olagligt för landstingen att sätta barn i skuld.