tisdag 7 juli 2015

Framgångsrikt Barnrättstorg i Almedalen

För femte året i rad stod Barnombudsmannen som arrangör för ett Barnrättstorg i Almedalen. Sedan ifjol är Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin medarrangörer. Syftet med Barnrättstorget är att myndigheter och organisationer ska lyfta viktiga och aktuella barnrättsfrågor.  Samverkan ska öka intresset och synligheten samtidigt som kostnaderna hålls nere. (Frågor och svar om Almedalen - läs här!)

Barnrättstorget 2015 blev framgångsrikt! 30 myndigheter och organisationer genomförde 36 seminarier. Torget samlade 1600 åhörare, vilket är 500 fler än ifjol.
Barnombudsmannen arrangerade fyra egna seminarier. På måndagen lyfte vi frågan om sociala insatsgrupper och berättade om vår rapport där barn och unga med egen erfarenhet har kommit till tals. Läs sammanfattning från seminariet och en debattartikel i Aftonbladet.
Onsdagens seminarium handlade om vår senaste årsrapport: Välkommen till verkligheten – om kränkningar i skolan. Här är årsrapporten och här kan du läsa en sammanfattning från seminariet.
Torsdagen och fredagen ägnade vi åt frågan om hur tillgänglig och känd socialtjänsten är för barn och unga. Barnombudsmannen har tillsammans med Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att ta fram information till barn och unga om socialtjänsten. Uppdraget kallas barntjänst på nätet. Bakgrunden till uppdraget är att barn och unga i våra tidigare årsrapporter beskrivit socialtjänsten som okänd och otillgänglig för barn. Här är årsrapporterna Bakom fasaden (2011), Signaler (2012). Från insidan (2013) och Bryt tystnaden (2014). Läs mer om seminarierna om barntjänst här!

Förutom våra egna seminarier och arrangörskapet av Barnrättstorget så medverkade Barnombudsmannen också i ett 20-tal seminarier, möten eller arrangemang där andra myndigheter eller organisationer stod som inbjudare. Jag deltog bland annat i Akademikerförbundet SSR:s seminarium om socialtjänsten - från kris till utveckling. I min inledning tog jag vår gemensamma debattartikel i Svenska Dagbladet som utgångspunkt. Här kan du se seminariet.

Som ni förstår var både jag och medarbetarna trötta, men nöjda när det var dags att ta båten hem efter en intensiv vecka. Planeringen av nästa års Barnrättstorg har dock redan börjat…