torsdag 11 juli 2013

Socialtjänst som är känd, synlig och tillgänglig för barn


I dag har regeringen fattat beslut som handlar om att socialtjänsten måste vara synlig, känd och tillgänglig för barn. Socialstyrelsen ska stimulera kommunerna att göra socialtjänsten mer tillgänglig. En nationell webbsida ska tas fram där barn och unga kan få information om socialtjänsten på ett sätt som är lätt att förstå. Webbsidan ska tas fram i samråd med barn och unga.

Det är ett viktigt beslut och jag känner mig stolt och rörd när jag tänker på de barn och unga som har påverkat regeringen att göra socialtjänsten mer tillgänglig - både på nätet och där den finns fysiskt.

Jag tänker på Rebecka som är en av de ungdomar jag och regeringen lyssnade till. Hennes barndom går inte i repris. För henne kan inte sociala myndigheter längre göra någon skillnad. Men hon ville träffa Barnombudsmannen för att berätta. Hennes önskan var att myndigheterna kan lära av hennes erfarenheter och bli bättre på att se och hjälpa de barn som just nu växer upp med våld och övergrepp i nära relationer.

Rebecka och andra barn och ungdomar som vi träffade när vi under 2011 och 2012 arbetade med rapporten Signaler hade många viktiga råd att ge till oss. Råden handlade om skolpersonal och vårdpersonal som måste få utbildning för att kunna se och agera när de möter våldsutsatta barn. Det handlade om ett rättsväsende som måste agera snabbare när barn är brottsoffer. Och det handlade om en socialtjänst som barnen upplevde var osynlig, okänd och inte tillgänglig för barn.

Nu tar regeringen ett viktigt steg för att socialtjänsten ska bli känd och tillgänglig för barn. 290 kommuner ska uppmanas och uppmuntras att marknadsföra socialtjänsten och göra den tillgänglig för barn. Och det kommer att finnas en nationell webbsida med texter och information som ska utformas i dialog med barn för att säkerställa att informationen är barnvänlig, begriplig och relevant.

Rebecka och de andra barnen som mötte barnminister Maria Larsson kunde berätta om hur barn i skolan får information av brandkåren om vad man ska göra när det brinner hemma. Men ingen hade som barn fått information om att man har rätt till hjälp som barn när man far illa på grund av våld, övergrepp eller missbruk i hemmet. Regeringsuppdraget i dag är ett viktigt steg i rätt riktning. Det är en insikt om att skyddet av barn kräver att vi också ger barn information och verktyg till förändring.

De barn och unga som bidrog till denna förändring är värda ett stort och varmt tack!