torsdag 10 mars 2011

Utöka myndigheters möjlighet att anmäla tjänstefel i socialtjänsten

Som barnombudsman tycker jag att det är viktigt att bland annat Socialstyrelsen får möjlighet att polisanmäla misstänkta tjänstefel om socialtjänsten visar upprepad underlåtenhet att agera till barns skydd.

Socialstyrelsen riktade i går kritik mot Mjölby kommun för att inte ha utrett sjukvårdens misstankar om misshandel av en tvååring. Barnet avled senare. Socialstyrelsen ser allvarligt på omsorgs- och socialnämndens passivitet och kommer nu att granska hur nämnden handlägger anmälningar.

Enligt pressmeddelandet från Socialstyrelsen kom ett barn i tvåårsåldern till akutmottagningen på Universitetssjukhuset med en splittrad fraktur på armen. Läkaren misstänkte att skadan kunde ha uppkommit genom misshandel och gjorde en skriftlig och muntlig anmälan till socialförvaltningen i Mjölby kommun. Socialtjänsten beslutade samma dag att inte inleda någon utredning. Inte heller gjorde Socialtjänsten någon polisanmälan eller kallade till samråd med berörda myndigheter. Socialnämnden i Mjölby har tidigare fått kritik för brister i samverkan.

Ett par veckor efter att socialförvaltningen fått läkarens anmälan om att denne misstänkte att barnet utsatts för misshandel kom tvååringen återigen till akuten, nu med hjärtstopp. Barnet avled till följd av den misshandel det utsatts för.

Som barnombudsman får jag inte agera i enskilda ärenden. Däremot är det mitt uppdrag att på ett generellt plan föreslå eventuella förändringar i lagar och förordningar som jag anser nödvändiga för att stärka barnets rättigheter.

Jag är mycket bekymrad över de fall där en socialnämnd får upprepad kritik från tillsynsmyndigheter och där liknande typ av försummelser upprepas. I sådana fall och i ärenden där tjänstemän på grund av försummelse och passivitet underlåter att agera till skydd för ett utsatt barn måste det vara möjligt för myndigheter som exempelvis Socialstyrelsen att vända sig till Polisen för att få utrett om någon ansvarig tjänstemän har begått tjänstefel. Eftersom den nuvarande sekretesslagstiftningen i många fall lägger hinder i vägen för berörda myndigheter att anmäla tjänstefel till Polisen bör regeringen ta initiativ till att se över lagstiftningen.

6 kommentarer:

 1. Socialsekreterare barn 0-12 år13 mars 2011 11:29

  Hej! Jag vill ta upp en tråd i ditt inlägg gällande polisanmälan. Jag själv arbetar inom socialtjänsten och gjorde i samband med en anmälan från skolan en polisanmälan gällande barnmisshandel. För att göra en polisanmälan måste utredning öppnas och vårdnadshavare ska informeras om detta. Jag blev ombedd av polisen att inte kontakta föräldrarna för att inte störa utredningen. Jag blev lovad att det skulle bli förhör med barnet inom en vecka. Jag vet inte hur många gånger jag ringde till chefen på polisen och tryckte på. När det gått nästan 3 månader (av 4 på utredningstiden) ringer den utredande polisen och berättar för mig att åklagaren inte tyckte det var mycket att gå på efter förhör med skolan. Åklagaren valde att inte höra barnet (snart 11 år). Samtidigt skickar åklagaren budskap via utredaren att om det uppstår någon brottsmisstänkt under min sociala utredning så ska jag kontakta polisen på nytt..! Detta tycker jag är skandal. Och tyvärr är inte det här det enda ärendet som tar lång tid hos polisen. Hade socialtjänsten burit sig åt så som polisen gör hade vi fått det hett om öronen. Jag önskar att Barnombudsmannen sätter polismyndigheten under lupp - var är deras barnrättsperspektiv?! För övrigt vill jag tacka för givande dagar i Örebro.

  SvaraRadera
 2. Till dig som kommenterat detta blogginlägg. Kommentarer med personliga uppgifter kan vi inte publicera här på bloggen. Vänligen skicka ditt brev till info@barnombudsmannen.se så kan en handläggare läsa och besvara ditt brev.

  SvaraRadera
 3. Till socialsekreterare 0-12 år,

  Jag delar din upprördhet. Det du beskriver har också tydligt dokumenterats av bland annat Rädda Barnen. Jag har i flera interjuer påpekat det oacceptabla i att rättsväsendet inte lever upp till de krav lagstiftningen ställer på skyndsamt agerande i de fall barn är brottsoffer.

  SvaraRadera
 4. Madelene Bergvall16 november 2011 14:28

  Felet ligger högre upp än hos polisen..Problemet är så mycket större än vad folk förstår.
  Men det är en skrämmande utveckling i vårt Sverige.

  SvaraRadera
 5. Till dig som kommenterade detta blogginlägg måndagen den 26 mars 2012. Kommentarer med personliga uppgifter kan vi inte publicera här på bloggen. Vänligen skicka ditt brev till info@barnombudsmannen.se så kan en handläggare läsa och besvara ditt brev.

  SvaraRadera
 6. Maria Olsson12 juli 2012 18:09

  Ett av de största problemen i sammanhanget är bristen på civilkurage hos gemene man samt den förlegade devisen ”sköt dig själv och skit i andra”.
  När det gäller samhällsorgan består de av människor, det är således Ditt och Mitt ansvar att se till att alla barn har det bra. Av samma anledning måste det alltid finnas Någon som har det yttersta ansvaret när något går snett, eftersom det är alldeles för lätt att tänka att ”Någon Annan” tar ansvar. Så länge en hel myndighet ansvarar i ett ärende kommer det alltid att finnas någon som skyller på någon som i sin tur skyller på någon annan… tjänsteman.
  Så ja, sekretesslagen måste verkligen ses över och modifieras, men det är också dags för människor med empati, pondus och kurage att kliva fram och ta plats. Och det är dags för dem som gömmer sig bakom organisationsbeslut, stadgar och förordningar att kliva åt sidan. De som inte vågar se människan, barnet bakom.

  SvaraRadera