onsdag 8 september 2010

Barns levnadsförhållanden

De allra flesta barn är nöjda och har det bra hemma och i skolan. Ungefär så kan huvuddragen i den statistik om barns levnadsförhållanden som Statistiska Centralbyrån presenterade i dag sammanfattas.

Det är förstås bra och ett annat resultat hade varit förvånande i ett land som Sverige. Särskilt positivt är att nästan alla barn ser ljust på framtiden.

Kontrasten blir desto större till de barn i vårt land som på olika sätt inte har det bra. Generella slutsatser om att de flesta barn har det bra hjälper naturligtvis inte det barn som är ledset, mobbat i skolan och saknar vuxna att prata med hemma.

Det är också därför barnkonventionen handlar om barnets rättigheter. Vuxenvärlden måste se alla barn, särskilt de barn som sällan kommer till tals.

I mitt arbete som barnombudsman lyssnar jag särskilt på de barn som har det svårt. Vad som inger oro i SCB:s undersökning är att förhållandevis många barn vittnar om mobbning och ensamhet. Det är också, särskilt eftersom siffrorna varit höga länge, också bekymmersamt att många flickor känner stress och oro med psykosomatiska problem som följd.

Läs undersökningen

1 kommentar:

  1. Egentligen blir man ju mest glad över SCB:s rapport. Samtidigt kan jag inte låta bli att återigen fundera på vilken betydelsen av dessa otaliga undersökningar som myndigheter, media och forskare tar fram. Hur tillförlitliga är resultaten? Vilka blir konsekvenserna? Vem frågar och vem svarar och varför? Jag tycker helt enkelt att det är dags att samhället problematiserar utredandet och dess konsekvenser. BRA att du skriver om BOs värnande om ALLA barns rättigheter för jag tror att det är de som verkligen behöver få sina rättigheter tillgodosedda som inte syns.

    SvaraRadera