måndag 19 oktober 2009

Barnperspektiv i myndigheter

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att följa upp myndigheternas arbete med att genomföra barnkonventionen. I år har vi tittat på 62 myndigheter. Läs årets rapport!

I den nationella strategin för barnkonventionens genomförande som riksdagen fattade beslut om 1999 så slogs det fast att barnkonsekvensanalyser ska göras vid alla statliga beslut som rör barn och att alla statligt anställda, vars arbete har konsekvenser för barn och unga, ska erbjudas fortbildning om barnkonventionen för att utveckla sin barnkompetens.

Den sammanställning som Barnombudsmannen gjort visar att det fortfarande återstår en hel del arbete innan riksdagens mål är genomförda. I många myndigheter har anställda fått fortbildning, men långt ifrån alla genomför barnkonsekvensanalyser eller säkrar på annat sätt att barnkonventionens huvudprinciper får genomslag när myndigheten ska fatta beslut.

För att öka takten i förändringsarbetet har Barnombudsmannen i år valt att fördjupa dialogen med några utvalda myndigheter. Vi har träffat Migrationsverket, Statens institutionsstyrelse, Socialstyrelsen, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och vi har kallat Rikspolisstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Sida till myndighetsdialog.

De diskussioner vi redan har haft har varit mycket spännande och de kommande åren kommer en hel del kraft att läggas på att, tillsammans med ett antal myndigheter, bryta ned och konkretisera vad barnkonventionen kan betyda för just dessa myndigheter. Fortsättning följer med andra ord.

Med lite mindre fokus på att hitta exakt rätt ordalydelser i policydokument och med mer fokus på hur barnets rättigheter ska få reellt genomslag kan vi komma längre. Skolinspektionen har, för att nämna ett exempel, genom att tydligt fokusera på barnets bästa i hela verksamhetens målformuleringar kommit en rejäl bit på väg. Nu är inte barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser ett sidospår som ska läggas till allt annat arbete. Det är en tydlig del av myndighetens huvuduppdrag och verksamhetens resultat kommer att mätas och följas upp därefter.

2 kommentarer:

 1. Hej!
  hittade hit i mitt sökande efter stöd och hjälp för mitt barn som har en funktionsnedsättning inom NPF.

  Intressant blogg MEN min undran är NÄR det ska bli så som alla säger, skriver och LAGEN påstår?
  Anser att skolan ännu tänker i kollektiv, inte individen. Anser att skolan ännu har stor okunskap inom NPF. Anser att skolan ännu inte tar sitt ansvar utan skyller det på den funktionshindrade och dess hem. Anser att skolan ännu inte inser att det är undervisningssvårighet, fysisk miljö, socialt samspel det handlar om INTE inlärningssvårigheter eller "barn med svårigheter" Anser att skolan ännu inte tar till sig eller vill lära sig förstå att NPF barn inte går att anpassa och göra om efter skolans tyvärr gammeldagsa kollektiva mall, utan man måste anpassa SKOLAN efter varje individ.

  Vilket inte sker i dagens samhälle, att vi lever på 2000-talet och ännu är okunskapen så stor inom en så stor "myndighet" som skolan, där våra barn tillbringar sin mesta tid av sin ungdom och blir förstörda, utsatta, kränkta osv. på grund av något dom själva inte kan styra!

  Vars ligger ansvaret då vi föräldrar kämpar oss själva "sjuka" går i väggen, som det så snyggt heter, för våra barns rättigheter, VARFÖR ska man måsta "bråka" så för en rättighet?

  När ska någon högt uppsatt FATTA, LYSSNA, HÖRA OCH AGERA? För mig som förälder känns det hopplöst, man kämpar, kämpar och kämpar...Vi är många där ute och fler och fler vänder sig till media, man måste hänga ut sig själv och sitt barn för att få en reaktion, stöd eller ens hjälp...Är det så det ska vara?

  Mitt i allt detta finns det massor av barn/ungdomar som mår jättedåligt pga. skolans icke riktiga agerande gentemot barn med NPF.
  (gäller inte bara skolan, utan polis, LVU, fängelsen m.m. också)

  Här uppe i norr känns det inte alls som att någon kollar skolorna och hur dom VERKLIGEN jobbar, inte ens barnkonventionen och likabehandlingslagen verkar fungera då man inte kan SE att ett barn med NPF fungerar på ett annat sätt fast det skärper sig och har viss social kompetens.

  Vad gör ni som barnombudsman, är det någon som kan arbeta för att det ska in i lagen och följas att skolpersonal ska ha utbildning för NPF, alla personer som jobbar med barn överhuvudtaget borde ha ett slags "körkort" för detta!

  Mvh en kämpande förälder

  SvaraRadera
 2. Något ni gärna får granska är resultatet av ert remissvar 2003 "I utredningens sammanfattning framgår att genomförd granskning av vårdbidrag vid en jämförelse med andra beviljade vårdbidrag beviljas föräldrar till barn med ADHD/DAMP genomgående låga ersättningsnivåer med hänsyn till vård och tillsynsbehovet.
  BO anser att det är av stor vikt att Försäkringskassans handläggare får information om detta så att föräldrar till barn med ADHD/DAMP får rimliga ersättningsnivåer."
  http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=3533

  Hur gick det? Min upplevelse är att de beslutande nivåerna sänks och sänks samt att många får vara glada om de får nivån 1/4 istället för avslag.

  SvaraRadera