torsdag 20 oktober 2011

Migrationsverket och Socialstyrelsen förtydligar samverkan kring omhändertagna barn

Sociala myndigheter ingriper för att skydda barnen från föräldrar som slår och vanvårdar. Migrationsverket avvisar samma barn med samma föräldrar.
Som barnombudsman känner jag stor oro över de här barnens situation. Hur säkrar myndigheterna barnets bästa? Om och hur gör myndigheterna sin riskbedömning? Kommer barnen själva till tals? Utnyttjas de möjligheter som redan finns i det nuvarande regelverket, exempelvis prövas frågan om tillfälliga uppehållstillstånd?

I går hade jag kallat Socialstyrelsen och Migrationsverket till möte här hos Barnombudsmannen. På mötet blev det tydligt att myndigheterna saknar kunskap om barnens situation. Vi vet inte hur många barn det handlar om. Det är inte tydligt hur riskbedömning görs eller ens om Migrationsverket begär in yttrande från socialtjänsten.

Jag är glad över att mötet blev både konstruktivt och självkritiskt. Bägge myndigheter kunde konstatera att samverkan måste förbättras och förtydligas och att det behövs mer kunskap om de barn frågan gäller.

Ett viktigt resultat blev att Socialstyrelsen tillsammans med Migrationsverket ska ta fram en gemensam vägledning. Arbetet ska ledas av Socialstyrelsen och vägledningen ska finnas färdig sommaren 2012 och den ska lyfta följande aspekter:

• Hur samverkan ska se ut
• Var ansvaret ligger/rättsläget
• Att samverkan ska ske
• Varför det är viktigt med yttrande från socialnämnden
• Vad yttranden från socialnämnden ska innehålla
• Info om vårdplan samt genomförandeplan
• Kontakt med ev avvisningsland

För att få fram mer fakta kring barnen kommer Migrationsverket att titta närmare på omfattningen av ärenden där barn är omhändertagna och placerade. Verket ska också ta reda på rutinerna för och hur ofta man begär in yttranden från sociala myndigheter. Det blir också viktigt att titta närmare på hur och om tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas i dessa ärenden. Andra frågor att titta närmare på är hur verkställighetshinder tillämpas och hur tillståndsgrunden synnerligen ömmande omständigheter används för dessa barn som kan ha stora vård- och skyddsbehov.

Det är ett strålande resultat av en dryg timmes diskussion! Som barnombudsman välkomnar jag givetvis de insatser som nu ska göras från Socialstyrelsen och Migrationsverket. Om detta sedan räcker hela vägen återstår att se när den gemensamma vägledningen är klar och vi har mer fakta på bordet om barnens situation.

2 kommentarer:

 1. Hej,
  tack för bra och informativt blogginlägg! Jag har skickat en fråga till dig på twitter i kväll gällande det faktum att vi har förbjudit barnaga i Sverige sen länge - generellt undrar jag vem som har ansvaret för att informera nyblivna föräldrar och nyanlända föräldrar om denna lag? jag uppfattar det som att det finns en stor informationsbrist här och att vi tar för givet att alla vet och förstår vilka lagar som gäller...Vad anser du? Hälsningar Gabrielle Peteri

  SvaraRadera
 2. Hej!
  Är glad att se att ni kom fram till bra frågor, som ska besvaras! Men jag saknar en fråga. Den handlar mer om värdegrunden. Hur VILL vi ha det i Sverige? Inte bara HUR "synnerligen ömmande omständigheter" används, utan HUR VILL VI att de används? Hur vill Socialstyrelsen och hur vill Migrationsverket ha det?
  Dessutom undrar jag om Migrationsverket gör konsekvensbeskrivningar kring de av socialtjänsten omhändertagna barnen som utvisas. Är det kanske detta du menar med riskbedömning? Utvärderar Migrationsverket sitt arbete, så som andra myndigheter förväntas göra? Följer de upp hur det gick för de utvisade barnen en och kanske sex månader efter utvisningen/avvisningen? Om det inte gick som de hade tänkt (som en ev konsekvensbeskrivning/ riskbedöming visat), gör de då en motsvarande Lex Sara eller Lex Maria-anmälan? Dvs drar de lärdom av historien?
  Med förhoppning om att diskussionen kring och arbetet för de här barnen fortsätter, så att vi snart får se en förändring./ Lisa Nyström

  SvaraRadera